Rotel Gizlilik Politikası

Değerli ziyaretçimiz,

Şirketimiz bilgi güvenliğine büyük önem vermektedir. İş bu gizlilik sözleşmesi Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve www.rotel.com.tr web sitesini/internet sayfasını ifade eder.

Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş.  internet sayfası/web sayfasından kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. Gizlilik Sözleşmesi gereği belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sayfasında çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

İletişim, üyelik  veya internet sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri örneğin: isim-soyadı, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi bilgileri web sayfası/internet sitesi üzerinden vermeleri gerekebilir.

Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. Gizlilik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. veya işbirliği içinde olduğu kurum/kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

Topladığımız kişisel bilgiler Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili bilgi vermek, en son ürün ve içerik, duyurular ve etkinlikleri iletmek için de kullanılabilir. İşlemiş olduğumuz veriler Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. müşterilerini, ziyaretçilerini ve diğer paydaşlarını bilgilendirmeye olanak vermektedir. Ayrıca, hizmetler, içerik ve reklamların geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Gerekli görürseniz e-bülten, üyelik listesi, iletişim listesinden çıkmak isteyebilirsiniz, tercihler üyeler tarafından güncellenir. İstenidiği takdirde iletişim listesinden, üyelikten ayrılmak mümkündür. ROTEL iletişim listesinden çıkmak, bilgilerinizi güncellemek veya bilgilerinizin silinmesini istemek için Veri Sorumlusu olarak şirketimize başvurabilirsiniz.

Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından Gizlilik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. internet sayfası dahilinde başka sitelere link verebilir. Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. link vasıtasıyla erişilen sitelerin bilgi güvenliği, veri güvenliği, gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Verilen linklerle şirketimizin doğrudan veya dolayılı bir bağı olması gerekmez.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü aşağıdaki durumlarda açıklayabilir:

1) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2) Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin kullanıcılarla akdettiği Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. Gizlilik Sözleşmesinin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
3) Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
4) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. kullanıcılar ve kullanıcıların internet sitesinin kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, “E-Ticaret Sitesi”ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “E-Ticaret Sitesi”ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından web sayfası/İnternet sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman web sayfası/internet sitesi üzerinden yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri web sayfasında/internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından web sayfası için toplanan kişiseler veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak toplanır, işlenir, güncellenir ve silinir. Rotel İç ve Dış Ticaret Kişisel bilgilerinizi her zaman adil, şeffaf ve yasalara uygun bir şekilde kullanır. Kişisel verilerinizi iş amacıyla kısıtlı olarak kullanırız. İşlediğimiz kişisel verileri yasal gerekçelerle saklar gerekli süreler sonunda imha ederiz.

Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından websayfası/internet sitesi için toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim yasaktır. ROTEL’de veriler teknik, teknolojik, fiziki, idari, metodolojik önlemlerle korunur. Kişisel veriler şirketimizin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, şirketimizin yazılı izni olmaksızın, yetkilendirilmeksizin kişisel verilere/ticari verilere yetkisiz erişim sağlayanlarla ilgili hukuki işlemler başlatılır.

ROTEL websayfası/İnternet sitesindeki bilgiler iyi niyetle siteye eklenmiştir ve sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Belirli amaçlar için sadece bu bilgiler temel alınamaz ve bu bilgilerin doğruluğu ya da eksiksiz olması konusunda hiçbir beyanat ya da garanti verilmemiştir.Şirketimiz yetkisiz erişimlerden doğacak maddi manevi tazminat davası haklarını saklı tutar.